Yapı İnşaat Aşamasında

 Yapı Ruhsatının Alınmasını Müteakip, Yapım Aşamasında;

 • Bünyemizde bulundurduğumuz teknik elemanlarca hafriyat süreci takip edilecek, yeterli hafriyat derinliğinin sağlandığı kontrol edilecektir.
 • Hafriyat çalışmasının tamamlanmasının ardından, teknik personelimiz yapının vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlayacaktır.
 • Yapının projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak

  https://www.puttygen.net/

  , işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.

 • Yapıda kullanılacak çelik çubuklardan ve hazır beton dökümü sırasında alınacak yaş beton numunelerinin sonuçlarından birer nüsha yapı sahibine teslim edilecektir.
 • Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol edildikten sonra beton dökümüne izin verilecek, gerektiğinde beton dökümüne teknik elemanlar nezaret edecek ve her beton dökümünde; deneyi yapacak laboratuvarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun olarak yaş beton numunesi alınacaktır.
 • Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
 • İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilecektir.
 • Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, iş bitirme tutanağı düzenleyerek onaylanmak üzere ilgili idareye verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir