Yapı Ruhsatı Alma Aşaması

Karahisar Yapı Denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından   yetkiyle faaliyete geçmiştir. Çalıştığı müşterilerine yalnızca denetim hizmeti vermekle kalmayıp danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri de vermektedir.

Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yönetmelik ve standartlara uygun

, kayıt altına alınmış sağlam yapılaşmaya katkıda bulunmayı hedeflemekte, denetimsiz ve kalitesiz yapılaşmanın bedelini çok ağır ödeyen ülkemizin tekrar aynı günleri yaşamaması için çalışmalarına devam etmektedir.

 

A) Yapı Ruhsatı Alınması Aşamasında;

  • Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza edilmektedir.
  • Proje ve Uygulama Denetçisi mimar ve mühendislerimiz, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerini ve hesaplarını; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı proje kontrol formuna göre, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir