KURUMSAL

Firmamız Afyonkarahisar ilinde konut, iş merkezi, sanayi yapılarının denetimlerini, mevzuat çerçevesinde yapmakta ve firma ve kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Denetimde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde inşaatların her safhasında yerinde denetim, test ve laboratuvar çalışmaları yapılırken teknik elemanlar, inşaat kalfaları, ustalar, tecrübeli teknik elemanlarımızca eğitilerek imalatta ve denetimde kalite yükseltilmektedir.

Yapı denetim yasasının uygulama esaslarında yapılmakta olan düzenlemelerle yaygınlaşan yapı denetimi faaliyetlerimizle topluma çok daha faydalı olacağımıza, insanlarımızın konut ve binalarında doğal afetlerden endişe etmeden, sağlıklı bir yapıda huzur içinde yaşamasına daha uzun yıllar boyunca katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Karahisar Yapı Denetim…

Bize güvenin…

Comments are closed.